IWWERT ONS

Shenzhen Sun Abrasives ass d'Shaperhaller an d'Apparisher-Presentioun fir Dongguan Golden Sun Abrasives Co., Ltd. an Pingguo Mineral Co., Ltd. Golden Sun ass professional fir abrassive Papieren a abrassive Film produxen. Däi hat zwee Däichen produktzelinnen, een Italiesch Link an een Chinesez Lin. Meichst vun hier Rarmateriel sinn vun Europa, USA, Korea, Japan oder huen Branken an China. Eier Fabriek ass ISO9001 Zertifikatt, kënnt mei as 80 Type vun eigsch Qualitéit fir abrassive Papieren a abrassive Filmen mat 'Autga vun 50,000,000 Quadratmeter. Mir kënnt an Jumbo Roolen, lieden, Bäft, Disken a Strippen De Produker stellt fir automotive, electronic, Pent, Woad, metal, Leer, denim, drég mur oul. D'Factorie produsmat fir angell internasionaal Brom, d'fëlltzzt oootzz-Franken. Mir kënnt déi Logo an a Design op Paipereruet, velcro-Autoren, Bäichen Paken, Kontsert an Kartonen drécken. Mellt kënnt lieden Wäarzzz, denn disken a den denn schotz späicher Gréisst. Pingguo D'Factorie ass vun der Vergetéich Fabrik vun der Status. De Fabrik hat eng Areet fir, fir deeg Qualitéit bauxite auswielen, a d'Ieg Quality bauxite an de Min wessel. Dëst assert d' Stable wele Qualitéit vun der Finale Produc. Beim vun der Speletz TiO2-Inhalt an Guangxi bauxite, an d'Spespestells Sinen Brown Fuused Alumina dent eewaachen a Schäichen. Twee Maachen vun magnetesch Sesjt vun der Groot Grits a 4 Maachen fir fäinn Grits stellen. Maachen 20 Jorn Ererwannen, mact wäieg Leit mat aner abrassive Gran Fabriken. Mir stellt och Witt / Pink / Zirconia / Ceramic Aluminium Oxide, an Groen / Schwaarz Silicon Carbide. Mir hud strect Quality- Kontroll ier, am an a nei d'Produkast. All geläichen Makre mat de Samp- Qualitéit, déi twischen bei Beid Partien präifgt ass. Wenn wirt an eersteen Bewaart op een vun der Qualitéit-Aglétt, an äusgen teknikschtst vum der Marken-Entschrieven. Welkom Dir fir ee Faktorie besoun, an wär ee genaache Erbetwung mat dir ee Beschreiwunt, fir d'Entchreift.

méi gewuer ginn

NEIEGKEETEN

Furniture / MDF

Mein abrassive Blalen, Bäck, Disken, Roallen oft geneit anti-Sockung an a sinn geneit fäichen a lang lief an densen. Opmaachen an 'Plaps.

2021-06-01 méi gewuer ginn

Pauer / War

Geist Méi hatt d'Spëspesialen Benotzer fir féachéit vun Putty a Maunt.

2021-06-01 méi gewuer ginn

Sandpaffier verwieden

De Fabrieker de Sandpapeer bedroit, dat d'Laket vun der Algemen Benotzerpapaffioung ass mat d'Zuel vun de mesheen, d'Sht de Gräacher de Laket vun der Sandpaer, de gräer de Numm vun der Masheen, an d d'Fiener de Sandpaer; d' Lüttz de Label, De kleiner Unzuel vun de mesheen, An d'Fiener de Sandpaper.

2022-08-16 méi gewuer ginn

2015 Konvenseuten Abrassives Fabrikators-Association vun der Abrazien

Er e Mitd vun CAFA sinn, äus wäichen äus wäichen an dës Konventioun. Mir hutt d'Uchwun mat aner Frünnen am abrassive industrie fir d'Technologie & Entwén vun abrassive industrie lelen an a diskiert.

2021-06-08 méi gewuer ginn

MetalName

Maachen äus, eeuen, eeuen abrassieft, eewlen, disken, eeps, eeuen a lang Liwe.

2021-06-01 méi gewuer ginn

Marines

Geit Qualitéit abrassive Bäelten, Disken, Stripten, rollen fir rust-Waachen, abrazch- Sm, Fënkt an 'Folling' an 'Beeen Fabriksing a Behollen.

2021-06-01 méi gewuer ginn

Internationale Eisenwarenmess Koln am Mar.6-8, 2016.

Mir hut Internationale Eisenwarenmesse Koln op Mar.6-8, 2016.

2021-06-08 méi gewuer ginn

Wenn dir den SandpaperName

Sandpaper ass ee Pabeier mat abrassive Deeltjes, déi d'Objekt benotzt fir de Verbiech vun Een Objekt, oder fir d'Apparagen (sé als alld Pent) op 'Objekt ewechtwessel, an 'Kewaarch fir d' slisen Frikk verbetert.

2022-09-23 méi gewuer ginn

méi gewuer ginn